FIFA 17 เทคนิคการเล่น / วิธีต่อบอล - เกมรุก (BUILD UP PLAY)

เน้นเรื่องการต่อบอลสั้น รวมถึงการรอให้ AI เติมขึ้นมาช่วยเล่น เพราะทำให้เรามีนักเตะไว้เล่นเกมรุกเยอะขึ้นด้วย   เมื่อมีตัวเติมแล้วแนะนำว่า ให้ฝึกจ่ายบอลให้เร็ว เพื่อจะทำให้เล่นเกมรุกได้เหมาะสมกับฟีเจอร์ใหม่ของภาค 17 ครับ

ท่าที่ต้องรู้ที่ใช้ในคลิปมีดังนี้
1. Finess Shot   คือการยิงปั่นโค้ง  อย่าลืมเช็คด้วยว่าปรับปุ่ม Finess Shot ไว้ที่ปุ่มไหน เพราะกดปุ่มนี้คู่กับปุ่มยิงครับ
2. การเลี้ยงแบบใช้ L2 (Slow Dribble) (เน้นอันนี้)
3. Driven Ground Pass  เป็นการจ่ายบอลยัดเร็วมาก ถ้ามองเห็นช่อง สามารถจ่ายได้เร็วทันที แต่แนะนำว่าตัวที่รับบอล ต้องพลิกเล่นดีๆเพราะลูกที่ส่งมาค่อนข้างเร็วครับ ส่วนท่านี้กดจ่ายบอลสั้นแบบปกติ  เพียงแต่เพิ่มปุ่ม Finess shot เข้ามา อันนี้อย่าลืมเช็คปุ่มของแต่ละคนด้วยว่า ปรับไว้ที่ปุ่มไหนครับ  

4. การจ่ายบอลพื้นที่สุดท้ายให้แม่น  อันนี้ขึ้นอยู่กับความใจเย็นครับ เห็นใครเติมขึ้นมาลองหัดจ่าย ตัดให้ตัวสอดขึ้นมายิงดูครับ  
ส่วนอันนี้คือปุ่มที่ FERN FLYWIDE ได้ปรับเอาไว้
อีกเวอร์ชั่นก็อันนี้ https://fernflywidegame.blogspot.com/2017/04/fifa-17-attacking-tips.html