FIFA 17 เทคนิคการเล่น / อธิบายค่า STAT สายเลี้ยง


อธิบายค่า STAT ที่มีความจำเป็นต่อการเล่นสายเลี้ยง แบ่งเป็น 2 สายหลัก ดังนี้

1.สายเลี้ยงจี๊ด ส่วนนี้เน้นความคล่องตัว
2.สายบอลกรรมกร เน้นพละกำลัง

ค่าพลังนักเตะค่าอื่นๆ   จิ้ม
เว็บสำหรับดูค่าพลังของนักเตะแบบละเอียด  จิ้ม

ผมก็มีแนวทางการเล่นให้ดูด้วย จะได้ใช้งานนักเตะได้คุ้มค่ามากขึ้น ดูตามในคลิปนี้ครับ