FIFA 17 เทคนิคการเล่น / เล่นแบบหัวเย็นสไตล์แชมป์ DIV.1 (SLOW LIFE WITH DIVISION 1)


แนะนำวิธีเล่นแบบหัวเย็นสไตล์ ในคลิปนี้เน้นการส่งบอลมากเป็นพิเศษ แต่จะมีเคล็ดลับในหลายจุดที่ผมอยากจะบอก ส่วนแรกคือหาวิธีกระจายเกมรับของคู่แข่งให้เทออกมาด้านข้าง ใช้การเลี้ยงรอตัวมาช่วยซัพพอท อาจจะขึ้นเกมตรงนี้ให้นานหน่อย  เพื่อรอโอกาส  วิธีการเล่นแบบนี้ เป็นวิธีเจาะโซนเกมรับของคู่แข่ง div1ได้ต่อเนื่องที่สุด 


อย่าแทงไปหน้ามากไป ลองส่งบอลไปทางข้างก่อน เพื่อให้คู่แข่งเริ่มตามเราเรื่อยๆ จากตรงนี้ค่อยๆทำเกมทางริมเส้นใหม่ แล้วค่อยวนลูบจ่ายเข้าตรงกลางอีกรอบ เมื่อเริ่มมองเห็นช่องแล้วเมื่อเซตเกมขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วต้องการเปลี่ยนเกมไปทางริมเส้น ถ้าเกมริมเส้นเริ่มโดนจับทางได้ ในรูปนี้ถ้าส่งโดนตัดเกมแน่นอน ให้เปลี่ยนวิทีมาส่งสั้นตรงกลาง ลองเคาะไปมาแบบนี้เรื่อยๆ ให้คู่แข่งมาไล่เรา เมื่อมาไล่ตามแผน ช่องตรงนี้จะว่าง เราก็จะส่งบอลหนีได้เลย