FIFA 17 เทคนิคการเล่น / จ่ายบอลทะลุช่อง

จ่ายบอลตามช่อง คือเปลี่ยนพื้นที่ให้เร็ว เช่น จากซ้ายมาตรงกลางและจากตรงกลางเคลื่อนมาขวา รวมถึงจากริมเส้นแล้วเข้าตรงกลาง อันนี้เป็นวิธีที่จะจ่ายบอลเจาะคู่แข่งและครองบอลได้ต่อเนื่องขึ้นด้วย และที่เน้นย้ำที่สุดเลย คือ เน้นการจ่ายบอลให้ตัวใกล้  ไปหน้าไม่ได้ให้ส่งกลับหลัง หรือออกข้าง