FIFA 17 เทคนิคการเล่น / แผนต่อบอลลื่นไหล (4-3-3 ATTACK)


แผนนี้มีทีเด็ด  คือ กองกลางและกองหน้าของเราจะยืนค่อนข้างเป็นแบบสามเหลี่ยม ทำให้เล่นลูกชิ่ง ต่อบอลกันได้ง่ายขึ้น วิธีเล่นก็ไม่ยากมาก คือ เน้นจ่ายบอลสั้นๆ (จ่ายแบบ SHORT PASS) ถ้าจ่ายบอลไปหน้าแล้วเจาะไม่ได้ ให้จ่ายกลับไปที่ตัวหลังก่อนแล้ว ค่อยส่งไปหน้าอีกรอบนึง นักเตะจะวิ่งทำทางหาช่องได้ง่ายขึ้น 

อย่าลืมส่งบอลให้ทั่วสนาม  ใช้ทุกพื้นที่ในสนามให้คุ้มค่า หมายถึงว่า ต่อตรงกลางไม่ได้ ก็อดทนต่อบอลออกทางข้างไปเรื่อยๆ สลับฝั่งซ้ายและขวา แล้วค่อยรอโอกาสกลับมาที่ตรงกลางอีก ถ้าเล่นดีๆ ผมมั่นใจว่า คู่แข่งก็มีโอกาสเปิดช่องได้เหมือนกัน

CUSTOM TACTIC ครั้งนี้จะเน้นให้นักเตะยืนใกล้กัน  PASSING ก็เลยไม่ถึงกับมาก เพื่อสะดวกต่อการชิ่งบอลเป็นสามเหลี่ยม  แต่ที่เป็นทีเด็ด คือ FREE FORM คือนักเตะในแนวรุกทั้งหมด จะมีการหมุนเวียนตำแหน่งมากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำเกมรุก