FIFA 16 เทคนิคการเล่น / ปล่อยบอลหลอก (Dummy A Pass) ฉบับใหม่

สองคลิปก่อนหน้านีเคยทำไว้แต่ รายละเอียดน้อยไป  คลิปนี้รวบรวมวิธีใช้ท่าปล่อยบอลหลอกแบบหลากหลายวิธีเลย  กดแค่ปุ่มเดียว ก็หลอกคู่แข่งเสียท่าได้เหมือนกัน  ใช้ได้ดีสุดกับลูกส่งแบบ short pass เพราะลูกส่งนี้จะตรงตัว ทำให้ปล่อยบอลหลอกได้ง่าย