FIFA 16 เทคนิคการเล่น / รวมการเข้าทำประตูสไตล์บอลตามช่อง ตอนที่ 2


เน้นการจ่าย short pass ออกไปที่ริมเส้นก่อน เพื่อให้คู่แข่งออกมาไล่ เมื่อมาไล่มากตรงกลางเปิด เลี้ยงเก็บบอลอย่างใจเย็น แล้วค่อยหาวิธีส่งทะลุช่องไปตรงกลางเพื่อทำประตู  ถ้า short pass ไม่ได้ ต้องใช้ lob pass ด้วย  จะทำให้เรามีลูกเล่นทำเกมสไตล์บอลสั้น-ยาว นี่คือสูตรการเล่นของผมในการเล่นเกมฟีฟ่า  พอฝึกแบบนี้คล่อง ก็เลี้ยงบอลได้ง่ายมากๆเลย