fifa 16 เทคนิคการเล่น/การปล่อยบอลหลอกคู่แข่งให้เข้าพรวด

ท่านี้เป็นท่าไม่ต้องจับบอลใช้ประโยชน์ได้มาก ทำให้คู่แข่งเข้าบอลพรวดได้
ผลจากการใช้จริงจะเป็นแบบนี้