fifa 16 เทคนิคการเล่น/วิธีเปลี่ยนเสื้อในโหมด fifa ultimate team


เรียงตามรูปเลยครับ

รูปที่ 1
รูปที่ 2

รูปที่ 3
ส่วนวิธีเข้าไปเลือกซื้อเสื้อทีม ตราสโมสร รวมทั้งสนามก็มีด้วยนะครับ ให้เข้ามาส่วนนี้ครับ